Finansowanie B+R

W tym miejscu znajdują się informacje o możliwości sfinansowania prac innowacyjnych, badawczo-rozwojowych, przemysłowych itp. mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem koronawirusa SARS-CoV-2.

Nazwa:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Konkurs 5/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka - Koronawirusy

Termin naboru wniosków (III - ostatni): 25 lipca 2020 - 31 grudnia 2020 r.  

Więcej informacji: link do strony