Informacje

Partnerzy Konsorcjum IATI prowadzą intensywne działania ukierunkowane m.in na:

  1. przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-Cov-19 w populacji,
  2. opracowanie testów diagnostycznych,
  3. ocenę zdrowia pacjenta zakażonego wirusem,
  4. opracowanie nowych urządzeń niezbędnych w procesie leczenia.

Ponadto, specjaliści opracowują modele rozprzestrzeniania się wirusa w populacji, dzięki czemu możliwe jest przygotowanie wieloaspektowych scenariuszy działania służb medycznych i epidemiologicznych, w reakcji na zagrożenie.